Skip to Content

IMPRINT

OBSAH ZABEZPEČIL:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava, Slovensko

POŠTOVÁ ADRESA:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
820 09 Bratislava 29, Slovensko
P.O. Box 66

Telefón: 00421-2-502 46 111
Fax: 00421-2-555 74 425

OBCHODNÝ REGISTER:

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B
IČO: 17324246
IČ DPH: SK2020325384