Skip to Content

Prehlásenie Ktoré má byť vložené do Pravidiel Súkromia príslušnej webovej stránky ako pod bod

(a), b), c) ...) k bodu 4 'Súhlas /Odvolanie súhlasu'

b) Recenzia produktu

Možno ste dali súhlas spoločnosti Henkel

  • k spracovaniu vašej e-mailovej adresy, ktorú ste poskytli spoločnosti Henkel, prezývky, ktorú ste si vybrali a vašej recenzie produktu spolu so všetkým obsahom, ktorý ste poskytli na nasledujúce účely: zber, spracovanie a analýza recenzie produktu.
  • na prenos osobných údajov do Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759, USA, ktorý sa nachádza v Spojených štátoch, na vyššie uvedené účely. Podľa európskeho práva USA nezaručuje primeranú úroveň ochrany údajov. Po prenose už nebudú mať vaše osobné údaje rovnakú úroveň ochrany a možno nebudete môcť uplatniť svoje práva týkajúce sa týchto údajov.
  • aby vás spoločnosť Henkel kontaktovala e-mailom s cieľom objasniť akékoľvek otázok, ktoré môžete mať v súvislosti s hodnotením, ktoré ste predložili, alebo ohľadom výkonu zákazníckej podpory (napríklad v prípade nespokojnosti s našimi produktmi alebo akejkoľvek nekompatibility).

Za týmto účelom môže Henkel

  • odovzdať vašu produktovú recenziu tretím stranám na použitie a zverejnenie v súlade s podmienkami hodnotenia, zvolenou prezývkou a miestom bydliska, alebo anonymne,
  • analyzovať data a určit relevantné reklamné opatrenia.

Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať, napríklad kliknutím na príslušný hypertextový odkaz uvedený v prijatom e-maili alebo kontaktovaním nášho zamestnanca pre ochranu osobných údajov, pána Martina Chamka, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava (e-mail: dataprotectionsk@henkel.com). Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Údaje budeme ukladať len po dobu platnosti súhlasu, alebo po dobu nevyhnutnú v prípade akýchkoľvek zákonných povinností uchovávania.